Choose your languageand country
angielski
polski
OK

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

Warunki ogólne

 1. Platforma internetowa w systemie B2B firmy Softland sp. z o.o., znajdująca się na stronie internetowej pod adresem www.softland24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu wyłącznie podmiotom gospodarczym.

Jest własnością firmy Softland sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Pancerniaków 4a w Lublinie.
NIP 946-00-04-257,
KRS 0000121192
tel. +48 81 4410221.  

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich lub w euro, (w zależności od kraju pochodzenia zalogowanego klienta) i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto).  
 2. Złożenie zamówienia na w/w platformie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. 

Procedura rejestracji i logowania klienta

 1. Dostęp do niektórych funkcji sklepu, tj. ceny, dostępność, składanie zamówień jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Użytkownikiem serwisu może być właściciel lub pracownik firmy, określanej przez nas jako klient.
 3. Aby się zarejestrować konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji, a następnie przesłanie go do administratora poprzez kliknięcie przycisku Zarejestruj się.
 4. Do rejestracji należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, oraz fakt, że osoba rejestrująca jest do tego uprawniona – NIP, odpisy z KRS, zaświadczenie o wpisie do Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wydruki z ewidencji elektronicznej KRS lub CEIDG a w przypadku firm zagranicznych odpis lub wydruk z ewidencji działalności gospodarczej właściwego dla kraju rejestracji firmy.
 5. Po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez naszego pracownika, użytkownikowi zostanie przesłane hasło dostępu do serwisu drogą mailowa na adres podany w formularzu.
 6. Po otrzymaniu hasła klient może zalogować się do sklepu podając swój e-mail jako login i hasło przesłane drogą mailową.
 7. Po zalogowaniu klient ma dostęp do następujących funkcjonalności sklepu:
  • Podgląd aktualnych cen produktów – cena podświetlona na czerwono jest ceną klienta po rabacie, cena szara, skreślona jest ceną katalogową (bez rabatu)
  • Podgląd statusu dostępności produktów: 
    - Kolor ciemnozielony – produkt dostępny w bardzo dużej ilości
    - Kolor zielony – produkt dostępny w dużej ilości
    - Kolor żółty – produkt dostępny w małej ilości
    - Kolor pomarańczowy – produkt dostępny w bardzo małej ilości
    - Kolor czerwony – towar niedostępny, dostępny na zamówienie
  • Dostęp do zakładki Twoje konto umożliwiającej edycję danych konta oraz dodatkowe funkcje systemu dostępne w zakładce
  • Możliwość składania zamówień po korzystnych warunkach transakcyjnych.
 1. Aby się wylogować należy kliknąć przycisk Wyloguj się w górnym prawym rogu strony. 

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail jest wykorzystywany jako jego login do realizacji składanych zamówień.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.softland24.pl
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie jego wygenerowania podczas akceptacji zamówienia w jego ostatnim kroku.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego zamówienia, SOFTLAND Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie przesyłając wiadomość  e-mail do swojego opiekuna. Softland Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Faktura lub paragon w formie drukowanej jest wystawiana i dołączana do przesyłki.
 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Softland sp. z o.o. dla zrealizowanych zamówień na kwotę powyżej 1000 zł.
 9. Zamówienia na kwotę mniejszą niż 300 zł netto, realizowane będą po cenach hurtowych (bez rabatów) z doliczoną opłatą manipulacyjną w wysokości 10 zł netto.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia lub wpływu pieniędzy na konto, do chwili wysłania pierwszej partii zamówionych towarów. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 11. Statusy zamówień: sklep internetowy w celu ułatwienia realizacji zamówienia wprowadza statusy zamówień, które informują o stanie jego realizacji i wysyłane są na adres e-mail zamawiającego (podany przy rejestracji). Statusy odpowiadają za aktualny stan realizacji zamówienia.
 12. W przypadku braku odbioru przesyłki przez adresata i dokonania jej zwrotu Sprzedającemu przez przewoźnika, w terminie 7 dni Kupujący zostanie obciążony fakturą obejmującą koszty wysłania i zwrotu przesyłki – wg taryfy przewoźnika. Dotyczy to również przesyłek, których darmową wysyłkę zapewnia Sprzedający.
 13. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy kierować na konto:

Softland sp. z o.o.

Pancerniaków 4A

20-331 Lublin

 

Dla płatności w PLN:

Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski

81 8689 0007 0011 3348 2000 0010

 

Dla płatności w EUR:

Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski

SWIFT (BIC): POLUPLPR

PL 26 8689 0007 0011 3348 2000 0030

 

UWAGA: Wartość realizacji zamówienia może nieznacznie różnić się od wartości zamówienia, dlatego prosimy o dokonywanie płatności dopiero po otrzymaniu faktury VAT. 

 1. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia
 2. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą Państwa - po obowiązujących kosztach wysyłek umieszczonych w "Dostawa i płatności".
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe spóźnienia spowodowane złą pracą firm transportowych.
 4. Realizacja i/lub wysyłka zamówienia jest możliwa dopiero w chwili spełnienia przez Kupującego ustalonych zasad współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków płatności.
 5. Od chwili zgłoszenia gotowości Zamówienia do wysyłki wszelkie warunki współpracy w tym warunki płatności z tym związane, muszą zostać uregulowane przez Kupującego w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Po tym czasie zamówienie będzie anulowane, a towar zwrócony na magazyn.
 6. W przypadku anulowania zamówienia z winy Kupującego, już po jego przygotowaniu, firma Softland ma prawo do dochodzenia odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami związanymi z przygotowaniem, utrzymaniem zamówienia w gotowości do wysyłki i cofnięciem towaru na magazyn. Wartość odszkodowania jest wyliczana w oparciu o poniesione nakłady pracy związane z przygotowaniem i anulowaniem zamówienia i wynoszą 3% wartości zamówienia. Firma Softland obciąży Kupującego poniesionymi kosztami przez wystawienie w ciągu 7 dni Faktury obciążającej, z terminem płatności 14 dni.

Umowa licencyjna na wykorzystywanie zdjęć

Pragniemy poinformować o wprowadzeniu umowy licencyjnej dotyczącej praw do korzystania ze zdjęć będących własnością marki SoftLine Collection.

Umowa do pobrania znajduje się pod linkiem
Prosimy o wypełnienie jej i odesłanie podpisanych egzemplarzy (2szt.) na adres spółki.
W razie pytań prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

 

pixel