Choose your language
and country
angielski
polski

Reklamacje

Regulamin rozpatrywania reklamacji
25-06-2019
§ 1

Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje zgłoszenia wynikające z usterek towaru zakupionego w firmie Softland sp. z o.o.

§ 2

Reklamowany towar musi być dostarczony do Działu Reklamacji firmy Softland :

a) Kompletny, czyli zawierający wszystkie elementy zestawów, z którymi towar został zakupiony
b) Należycie zabezpieczony na czas transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość, czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu
c) Paczka musi zawierać w adresie informację, że ma trafić do Działu Reklamacji
d) Na koszt Klienta

§ 3

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie:

a) 21 dni roboczych w przypadku zastosowania się do procedury RMA ( patrz § 4)
b) 40 dni roboczych w pozostałych przypadkach

§ 4

Przed wysłaniem paczki z reklamowanym towarem Klient powinien:

a) Reklamacje należy składać z poziomu sklepu, poprzez formularz należy wybrać towary do reklamacji, wybrać ilość do reklamowanego towaru i opisać usterkę.
b) Przesyłkę należy dostarczyć na swój koszt.
Lub tez drogą tradycyjną
c) Wysłać mailem na adres reklamacje@slc.pl zgłoszenie reklamacji na formularzu obowiązującym w firmie Softland ( do pobrania od Handlowców)
d) Czekać na nadanie numeru RMA – zostanie on przesłany mailem w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia
e) Zaadresować paczkę z wyraźnym zaznaczeniem, że ma ona trafić do Działu Reklamacji

§ 5

Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym, o którym mowa w § 4 lit. a) W przypadku stwierdzenia niezgodności reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie określonym w § 3 lit. b)


§ 6

Dział Reklamacji każdorazowo testuje nadesłany towar w celu potwierdzenia zgłaszanej wady.

 

§ 7

W przypadku konieczności odesłania towaru do producenta czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji może się wydłużyć.


§ 8

Reklamacji nie podlegają:

a) Cechy fabryczne reklamowanego produktu
b) Towary, których okres gwarancji minął
c) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne obudowy, elementów i podzespołów
d) Uszkodzenia powstałe na skutek błędnej obsługi, montażu, eksploatacji, przechowywania i obchodzenia się z produktem ( napięcie zasilające, temperatura, wilgotność) a także działań sił wyższych, klęsk żywiołowych ( pożar, powódź i innych wypadków losowych)
e) Uszkodzenia wynikające z użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją oraz jego przeznaczeniem
f) Naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
g) Zgłoszenia reklamacyjne nieopatrzone wymaganymi dokumentami
h) Uszkodzenia towarów powstałe lub mogące powstać na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji

§ 9

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli :

a) Towar nie został zakupiony w Softland sp. z o.o.
b) Przesyłka nie została opatrzona odpowiednimi dokumentami
c) Stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru

§ 10

Dostarczony do Działu Reklamacji produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie odrzucona a reklamowany towar zwrócony Klientowi.

§ 11

Po naprawie, produkt jest przekazywany klientowi w opakowaniu, w jakim odesłał on reklamowany produkt. Nie ma możliwości wymiany opakowania na nowe.

§ 12


Dział reklamacji s-ki Softland zastrzega sobie prawo do domagania się przedstawienia dokumentów potwierdzających zakup reklamowanego towaru.


§ 13

W przypadku odmowy przyjęcia lub/i odmowy naprawy towar jest odsyłany do klienta w stanie, w jakim został dostarczony do Działu Reklamacji s-ki Softland wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji.

 

§ 14

Faktury korygujące – FSK, FSE
W przypadku gdy istnieje konieczność wystawienia korekty do dokumenty sprzedaży – życzenie klienta – zwrot towaru, bądź brak na stanie towaru na wymianę, następuję wystawienie w systemie XL dokumentu korygującego przez pracownika działu reklamacje.
Dokument korygujący jest przesyłany do klienta i pozostaje w buforze do czasu odesłania go podpisanego przez klienta do Spółki. Po przekazaniu go do księgowości można dokument zdjąć z bufora – zatwierdzić. Dokumenty po 25 dniu każdego miesiąca, będą wystawiane z datą po 01 dniu nast. miesiąca aby nie „wisiały” jako nie potwierdzone w dniu zakończenia miesiąca (ostatni dzień danego miesiąca).

§15


Paczki niezabezpieczone taśma firmową Softland, uszkodzone lub naruszone wymagają odmowy odbioru oraz zgłoszenia tego na protokole szkody w obecności kuriera.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki należy zgłosić w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, przewidywanego terminu wykonania usługi. W terminie 14 dni.

Kopie (skan) protokołu szkody spisanego w obecności kuriera, a takie zdjęcia paczki, spis ubytku należy niezwłocznie przesłać do opiekuna klienta w celu realizacji dalszego postępowania reklamacyjnego u przewoźnika.

Tylko reklamacja złożona w sposób pisemny będzie rozpatrywana.


Ewentualne dokumenty korygujące zostaną wystawione dopiero po wyjaśnieniu stanu reklamacji przez przewoźnika.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel